aNDeRMaNS TeKSTeN 3

---

 Alles heeft een begin, behalve het begin zelf.

(Bron onbekend)

---

Het getal 666 stelt de liefde van de mens voor. 666 kan uiteengerafeld worden in 6 + 60 +600. Wanneer nu de liefde van de mens verdeelt is in 600 voor God, 60 voor de medemens en 6 voor zichzelf, dan is de mens volmaakt. Volmaakt in de zin die Jezus bedoelde, toen Hij zei: (Matth. 5,48) “Weest dus volmaakt, zoals uw Vader in de hemel volmaakt is.”

Wanneer nu de liefde van de mens verdeelt is in 600 voor zichzelf, 60 voor de medemens en 6 voor God, dan is hij ook volmaakt, maar dan een volmaakte duivel.

(http://www.cor-huizer.nl/bijbel/artikelen/666.htm)

---

Deze werelden zijn gewoonlijk onzichtbaar voor ons en onze instrumenten wanneer wij in normale bewustzijnstoestand verkeren. Maar even waarschijnlijk als de theorie dat deze werelden 'alleen in onze geest' bestaan is het dat zij in werkelijkheid 'buiten ons' en op zichzelf bestaan. We hoeven alleen maar de ontvangstmogelijkheden van onze hersenen te veranderen, om ze te begrijpen en ermee te communiceren.

(http://www.grenswetenschap.nl/permalink.asp?grens=3251)

---

17- DMT (Di-Methyl-Tryptamine)

Tijdens de psychedelische revolutie was DMT een populair middel voor een korte, zeer spectaculaire trip. Het werd de "lunchtrip" genoemd, omdat je het bij wijze van spreken om kwart over twaalf in je middagpauze kunt gebruiken en om half twee weer nuchter op kantoor bent. Maar wat je intussen hebt meegemaakt, is buitengewoon. Zoals zo veel magische middelen, is DMT al heel lang bekend bij sommige Zuidamerikaanse Indianenvolken. Zij bereiden een poeder uit boombast, dat yopo wordt genoemd, en blazen dit met pijpjes in elkaars neusgaten. Yopo is een van de twee bestanddelen van Ayahuasca. Qua samenstelling is het vrijwel identiek aan synthetisch DMT.

In de jaren negentig duikt DMT weer op. Het is populair in Amerika bij, zoals het weekblad Newsweek schreef, "serious psychonauts". In Engeland wordt het eveneens weer gebruikt en ook in Nederland zijn we het tegengekomen. Als partymiddel wordt het met marihuana of tabak of kruiden in een joint gerookt. Het veroorzaakt dan een buitengewoon sterke roes, maar toch is die niet te vergelijken met de entheogene ervaring die het geeft als je het puur gebruikt.

DMT geeft je een instanttrip. Voor een dosis gaat vier of vijf milligram in een zogenaamde base-pijp. Dit wordt verhit en de vrijkomende witte rook wordt geïnhaleerd. Deze ruikt buitengewoon synthetisch en stinkt naar verbrand plastic. De unieke, gore smaak zul je nooit meer vergeten. Inhaleer langzaam. De rook is niet heet, maar je zult de neiging hebben om te hoesten. Onderdruk dat en zorg ervoor dat je zoveel mogelijk rook in een keer naar binnen krijgt, want als je niet voldoende hebt, ga je niet "door de poort" naar de andere kant, als zul je wel buitengewoon high worden, tot in een staat van zaligheid die gepaard gaat met sterke visuele effecten.

Het eigenaardige van DMT is dat, als je het eenmaal geïnhaleerd hebt, een volgende dosis niet meer werkt. Je moet dan een uur wachten tot je het opnieuw kunt gebruiken. Breng de geïnhaleerde rook in je longen omlaag om deze als het ware op te slaan. Al na enkele seconde ga je "out". Een paar seconden later zit je in een andere dimensie, terwijl je al na enkele minuten een piek bereikt, die lang aanhoudt. Je moet dus zorgen dat je lekker ligt of zit, want je gaat gerandeerd uit je bol. Eerst kom je in een glasachtige voorruimte; dat is de poort waar je doorheen moet. Je wordt er als het ware in gezogen. Aan de andere kant kom je in een wereld terecht die je nog niet kende. Hier kun je de volgende ervaringen hebben; tijd en ruimte zijn opgeheven, je ziet vreemde planten of plantaardige vormen. Je bevindt je in een vibrerend universum zonder vormen. Je ziet vreemde machines en hoort buitenaardse muziek. Je hoort vreemde talen, soms begrijpelijk, soms niet en je ziet intelligente wezens in allerlei vormen. Heel vaak maak je het volgende mee: je bent omgeven door wonderlijke wezentjes die een kosmische dans voor je opvoeren. Ze bestaan uit spiraalachtige vormen die door elkaar warrelen. Ze hebben snoetjes, kijken je aan, lachen je toe en praten met hoge piepstemmetjes tegen je. Je kunt niet verstaan wat ze zeggen. Volgens enkele entheogene onderzoekers maken ze gebruik van ultra-korte frequenties om hun boodschappen op je onderbewustzijn over te brengen. De inhoud van die boodschap voel je wel aan. Die luidt: liefde.

De meeste van die wezentjes hebben het beste met je voor maar sommigen zijn ondeugend en eng. Dan ben je even bang. Volgens Terence McKenna, een van de meest vooraanstaande entheogene onderzoekers in de Verenigde Staten, is het een goed teken als je die angst voelt, want dat laat je zien dat je in contact staat met de werkelijkheid. De kleuren waarin dat alles zich afspeelt, zijn voornamelijk groen, rood en blauw, naar paars, geel en goud. McKenna noemt de wezentjes "machine-elfen". Ze hebben inderdaad iets technologisch en ook iets elfsachtigs. Je zou kunnen zeggen dat zij, ontstaan uit chemische kristallisatie, als het ware afsplitsingen zijn van de jungle-goden en van de oerkrachten die door het natuurlijke yopo worden opgeroepen. Na ongeveer een half uur neemt de intensiteit af en verlaat je de machine-elfen. Je kunt dan je ogen open doen en praten, maar misschien wil je liever nog wat nasoezen, badend in een stroom van wat je alleen maar als universele liefde kunt omschrijven.

Hoe meer je terugkomt, hoe lichamelijker het gevoel wordt. Op het laatst begint je lijf te trillen en te beven. Na vijf minuten houdt ook dat op en ben je weer terug. Een minuut of tien later voel je je weer normaal, zij het dan dat je iets buitengewoons hebt meegemaakt. Een ander verschijnsel dat tijdens deze trip kan optreden is dat je geluiden begint te maken die je als golven waarneemt. Je produceert onverstaanbare klanken. Die drang is zo sterk dat je je er alleen maar aan kunt overgeven. Je maakt een reis door een innerlijke ruimte waaruit je na een half uur, als herboren zeggen sommigen, terugkeert. Ook voor DMT geldt dat je het moet gebruiken op een lege maag, in een prettige omgeving en alleen als je je goed voelt.

Veel Amerikaanse psychonauten gebruiken regelmatig DMT, bijvoorbeeld eens in de maand. De werking lijkt niet te verminderen, integendeel; je raakt vertrouwder met de machine-elfen en komt ook in andere werelden terecht. Maar elke trip moet verwerkt worden. Pas als de laatste trip geen rol meer speelt in je gedachtenleven, ben je klaar voor een nieuwe.

(http://www.uitjebol.net/dmt.htm)

---

Elohim - in de meeste Bijbels vertaald met 'God' - is het derde woord in de Hebreeuwse tekst van Genesis. We treffen deze naam 2570 maal in de Bijbel aan. Elohim is dus de eerste naam van het scheppend en heersend Opperwezen. Elohim is het meervoud van El of Eloah. Men denkt dat de oorspronkelijke betekenis van de naam 'de Sterke,' 'de Machtige,' of 'de Eerste,' zou kunnen zijn; de meningen lopen uiteen. Elohim schiep de hemel en de aarde. Zijn spreken was scheppend, want Hij zei: "Er zij licht," en er was licht. Vervolgens ordende Hij sprekend onze planeet. Hij schiep de zon, de maan, de vissen, de vogels, de landdieren en als laatste schiep Hij de mens die hij vormde uit het stof, uit de aarde (Genesis 1:27; 2:7).

(http://home.tiscali.nl/tdruiter/Godsnamen-1.htm)

---

Halalvlees dient uitgebloed vlees te zijn van een beperkt aantal toegestane dieren is die volgens de islamitische voorschriften geslacht werden (dhabiha). Vlees van carnivoren en van dieren die spontaan gestorven zijn, evenals het expliciet in de Koran vermelde varkensvlees, zijn enkel toegestaan als er niets anders voorhanden is om in leven te blijven. Paardenvlees is niet verboden, maar het slachten van paarden is onder moslims niet gebruikelijk. Dieren die nog zogende jongen hebben evenals de zogende jongen zelf mogen niet geslacht worden. Het doden van een dier is enkel toegestaan voor consumptie of om het uit zijn lijden te verlossen indien het ziek of gewond is.

Alles wat uit de zee komt is volgens de meeste madhhabs zonder meer halal, het hoeft niet op een speciale wijze gedood te worden. De madhhabs kennen kleine verschillen, bijvoorbeeld over de vraag of garnalen en muildieren toegestaan zijn voor consumptie, met name de hanafitische madhhab kent beperkingen op wat uit de zee gegeten mag worden.

(http://nl.wikipedia.org/wiki/Halal_en_haram)

---

(...) maar als een mens een dijk aanlegt, vinden we dat onnatuurlijk, schreven we in een commentaar in het vorige nummer van Ode. Een evolutietheorie die alleen de biologische ontwikkelingen natuurlijk vindt, is te beperkt. Tenslotte is de mens - inclusief hersenen en handen - ook een natuurlijk product van de evolutie. Een lantaarnpaal is dus evenzeer een product van de evolutie als een boom. Het feit dat menselijke creaties als kunstmatig worden beschouwd, heeft alles te maken met het effect van die creaties op de rest van de natuur. De mens vergeet regelmatig rekening te houden met zijn omgeving - met alle negatieve gevolgen van dien.

(http://www.niburu.nl/index.php?articleID=21733)

---

Het verplaatsen en vervangen van genen biedt eindeloos veel mogelijkheden, maar staat nog in de kinderschoenen. Uit de vele mislukte experimenten blijkt steeds weer hoe weinig we in feite nog weten. Een blauwe roos maken - bijvoorbeeld - lijkt zo gemakkelijk: je zet gewoon het gen dat petunia's blauw kleurt in het DNA van de roos. We wachten echter nog steeds op de eerste blauwe roos. En dan die zalm, die door middel van genetische manipulatie in korte tijd groot moest groeien… Hij groeide wel, maar werd ook groen!

(http://www.niburu.nl/index.php?articleID=21733)

---

Hoe het mens "dom" met het dieren "rijk" omgaat.

(Bron onbekend)

---

We zijn gewend om ons als mens gescheiden te zien van de rest van de objecten in de wereld om ons heen. Zo zien we de stoffelijke wereld en de spirituele wereld als twee compleet andere werelden. De zichtbare materie is slechts een klein gedeelte van wat wij kunnen zien en ervaren. Wat wij als stoffelijke materie kunnen zien is slechts een vortex die we kunnen waarnemen in de grote donkere massa (materie). In feite zijn we volgens Nassim met alles verbonden en geïntegreerd. Volgens de mooie maar ingewikkelde berekeningen zijn we universeel allemaal met elkaar verbonden, zowel op het oneindige kosmologische vlak als op microscopische vlak.

Nassim Haramein is de eerste wetenschapper die met de harde berekeningen van de regulerende wetenschap dit kan bewijzen. Terwijl de huidige wetenschap vast loopt, komt Nassim Haramein met zijn verbazingwekkende Verenigd-Veld/United field-theorie tot een eigenlijk simpele wetenschappelijke verklaring. Nassim Haramein heeft slecht aan twee krachten genoeg om te verklaren waarom elektronen ronddraaien om de kern van een atoom, tot het rondraaien van planeten en sterrenstelsel in de grote kosmos. Iedere kosmos, sterrenstelsel, planeet, mens, gras sprietje of atoom heeft zijn eigen zwarte gat, met oneindig informatieve energie, die grote potentiële oneindige mogelijkheden bevat, zoals bijv. oneindige vrije energie. Nassim Haramein heeft een machine in elkaar geknutseld die de situatie nabootste. Het draait al meer dan een jaar in zijn laboratorium.

Nassim Haramein deed hiermee verbazende ontdekkingen. Nassim had water naast de machine gezet, na een tijd bleek de structuur van het water te zijn veranderd. Nassim legde een bloem in dat water en na een maand zag de bloem er nog net zo vers uit als als een maand geleden. Het water was nog helemaal helder. Dit experiment heeft hij natuurlijk op de correcte wetenschappelijke manier uitgevoerd met controle schaaltjes met eenzelfde bloem en ander water. Die bloemen waren echter vergaan.

Nassim Haramein eindigt de lezing met passionele woorden, dat ieder die zichzelf en de ander zoekt, naar binnen moet reizen naar het zwarte stiltepunt. Want daar speelt het zich allemaal af. Als we dat met zijn allen doen, dan zouden we in staat zijn om de wereld ten goede te veranderen. Pas als we werkelijk weten en begrijpen hoe en wat het leven voortbeweegt, zullen we de aarde niet langer uithollen, maar zelfs ontstijgen in een hogere evolutie.

Zoals Nassim het mooi omdraait, daar in de donkere oneindige vacuum zit het bewuste die het onbewuste lichaam behoedt voor complete chaos. In die zwarte stilte zit alle informatie die we in onze eigen zwarte gat hebben verzameld door ervaring en feedback. Mijn gevoel zegt dat we nog veel van Nassim Haramein zullen horen. Oneindig klein, oneindig groot.

(...) Dat is ook zo! De wereld is de manifestatie van één enkel bewustzijn, in miljarden kleine facetjes, die wij als ons "ik" in een soort van ruimte-tijd bubbel ervaren. En die parallelle universums zijn net zo goed manifestaties van datzelfde Scheppende principe, dat eigenlijk het potentieel is en heeft om alles te scheppen. Terwijl er enerzijds manifestatie is, bestaat er anderzijds niet echt zoiets als tijd en ruimte. Het universum manifesteert zich wel, zoals een film, maar het is ook niet meer dan dat: een projectie van de geest. Die projectie, die wij als het heelal en onze levens ervaren, is dat wat men in oude geschriften als "MAYA", de grote illusie beschouwd. Terwijl de illusie, op het moment dat er deel van uitmaakt, uiteraard maar al te echt is, natuurlijk. Net zoals de realiteit van een droom als heel "echt" kan overkomen. Maar wanneer we sterven, dan kijken we terug op onze levens zoals we op onze dromen terugkijken. Dan zeggen we wellicht: "Tiens, weet je welke rare droom ik zonet gehad heb?" Aangezien het de aard van het Scheppende is om te manifesteren, omdat Scheppen als daad op zich zo leuk is, (kijk maar naar onszelf; wat is het leukste dat we kennen?), zal dit proces van Scheppen en vernietigen altijd, in het eeuwige nu, blijven doorgaan.


Natuurlijk kunnen we voor antwoorden te rade gaan bij de wetenschap. Maar dat wetenschappers niet altijd even eerlijk zijn in hun bevindingen toont Daniele Fanelli van de Universiteit van Edinburgh ons. Uit haar onderzoek blijkt dat 2% van de wetenschappers heeft toegegeven hun gegevens vervalst of aangepast te hebben. 72% van de wetenschappers zegt collega’s te kennen die twijfelachtige onderzoeken hebben gedaan. Vertrouwen op de wetenschap alleen brengt ons niet altijd verder en daardoor kan datgene wat we menen te weten fout zijn.

Alles heeft een begin, behalve het begin zelf wat een overspansel levert tussen alles wat begint.
Dit maakt een begin tot een herhaling en verfijning van een concept wat nooit begonnen is en nooit eindigt. Het concept van het begin is er altijd geweest en is een aspect van het concept van oneindigheid

Zo kan oneindigheid in de kleinste vorm zitten, omdat alle elementen voortkomen uit het concept van het zijn.

Een muziekstuk of een kledingstuk kan vernieuwend zijn; de bouwstenen zijn dit allerminst. Ze zijn alleen nog nooit op die manier samengesteld. Ook voordat er iets was wat kleding of muziek maakte, bestonden zowel de bouwstenen, als de instructie hoe ze samen te voegen, als het kleding- of muziekstuk al. Het ongeboren concept is de brug tussen de materiële wereld en het bewustzijn.

Materie vervolgens, bevat alle potentie in zich en moet dus in de kern een brug hebben naar de wereld van het bewustzijn.