aNDeRMaNS TeKSTeN 5

Op het grasveld vecht die ene ekster nu met een andere. Om wat?
Wij mensen vinden eksters slechte dieren, omdat ze de baby's van andere vogels eten. Maar zelf eten we de baby's van zowat alle dieren die op ons menu staan. Lam, kalf, big.

(Charlotte Roche/ Vochtige streken / blz. 132)

---

VIII De hond en de flacon

"Lieve, beste, brave hond, kom eens hier en ruik eens aan een heerlijk parfum, gekocht bij de beste parfumeur in de stad."
En de hond komt dichterbij, kwispelend met zijn staart, wat bij deze arme wezens, geloof ik, het teken is dat overeenkomt met de lach en de glimlach, en drukt nieuwsgierig zijn vochtige neus op de ontkurkte flacon; dan deinst hij ineens terug, hevig geschokken, en blaft tegen mij, bij wijze van verwijt.
"Ach! Ellendige hond, als ik je een pakketjes uitwerpselen had voorgezet, zou je het met wellust besnuffeld en misschien wel verslonden hebben. En zo lijk jij, onwaardige gezel van mijn trieste leven, op het publiek dat men nooit geraffineerde parfums moet aanbieden, waar het zich vreselijk aan ergert, maar zorgvuldig gekozen viezigheden."

(bron onbekend, mail mtwvdb@gmail.com om de bron door te geven)

---

De periode vlak voor de dageraad is vaak een kritiek punt voor ernstig zieke mensen. Het bewustzijn is te lang van het lichaam weggeweest en heeft dan bij het terugkeren moeilijkheden met het mechanisme van het zieke lichaam. Om deze redenen is het gebruik van slaapmiddelen die de patiënten de hele nacht door laten slapen schadelijk. In veel gevallen is het voor het terugkerende bewustzijn een te grote spanning om het zieke mechanisme over te nemen. Dergelijke medicijnen verhinderen vaak bepaalde noodzakelijke droomcyclussen die het lichaam helpen zich te herstellen; het bewustzijn raakt dan in hoge mate gedesoriënteerd.

(Jane Roberts / Seth spreekt: de eeuwige waarde van de ziel / blz. 125)

---
Je moet begrijpen dat iedere mentale handeling een werkelijkheid is waarvoor je verantwoordelijk bent. Daarom ben je hier in dit speciale systeem van werkelijkheid. Zolang je bijvoorbeeld in een duivel gelooft zul je er een scheppen die werkelijk genoeg is voor jou en voor de anderen die doorgaan hem te scheppen. Door de energie die hij van anderen krijgt zal hij een zeker eigen bewustzijn hebben, maar zo'n duivel heeft geen macht of werkelijkheid voor diegenen die niet in zijn bestaan geloven en die hem geen energie geven door hun geloof.

(Jane Roberts / Seth spreekt: de eeuwige waarde van de ziel / blz. 272)

---

Zelfs de schijnbaar vaste stoffen, waaronder je lichaam, bestaan voor bijna honderd procent uit lege ruimte - zo groot zijn de afstanden tussen de atomen in vergelijking met hun omvang. Daar blijft het echter niet bij, want zelfs binnen elke atoom is er bijna alleen maar lege ruimte. Wat er overblijft, heeft meer weg van trillingsenergie dan van deeltjes vaste stof, meer van een muzikale toon. De boeddhisten weten dat al meer dan vijfentwintighonderd jaar. 'Vorm is leegte, leegte is vorm' zegt de Hartsoetra, een van de bekendste oude boeddhistische teksten. Het wezen van alle dingen is leegte.

---

Het woord 'honing' is niet zelf honing. Je kunt op honing studeren en er over praten zolang je wilt, maar je kent het niet echt voordat je het proeft. Als je honing geproefd hebt, wordt het woord minder belangrijk voor je. Je hecht er niet meer aan. Net zo kun je de rest van je leven aan een stuk door aan God denken of over God praten, maar betekent dat ook dat je de werkelijkheid kent waarnaar dat woord verwijst of dat je er zelfs maar een glimp van hebt opgevangen? Echt, het is niet meer dan een obsessieve gehechtheid aan een wegwijzer, een mentale afgod.
Het omgekeerde geldt ook: als je om de een of ander reden het woord 'honing' niet prettig vindt, kan dat je ervan weerhouden een keer honing te proeven. Als je een sterke aversie hebt tegen het woord 'God', wat in feite een negatieve vorm van hechting is, ontken je misschien niet alleen het woord maar ook de werkelijkheid waarnaar het verwijst. Je zou jezelf zo de mogenlijkheid ontnemen die werkelijkheid te ervaren.

(Eckhart Tolle/ De kracht van het Nu)

---


While you are away
My heart comes undone
Slowly unravels
In a ball of yarn
The devil collects it
With a grin
Our love
In a ball of yarn

He'll never return it

So when you come back
We'll have to make new love

He'll never return it

When you come back
We'll have to make new love

While you are away
My heart comes undone
Slowly unravels
In a ball of yarn
The devil collects it
With a grin
Our love, our love,
In a ball of yarn

He'll never return it

When you come back
We'll have to make new love

He'll never return it

When you come back
We'll have to make new love

He'll never return it

When you come back
We'll have to make new love 


---

And we only wish to catch fish so juicy sweet.
And we forgot the taste of bread...
the sound of trees...
the softness of the wind.
We even forgot our own name.

(J.R.R. Tolkien)

---