aNDeRMaNS TeKSTeN 4


Op heel grote schaal heeft het heelal de struktuur van met elkaar verbonden draderige schuimflarden, een beetje zoals zeepsop waarin te lang is afgewassen, maar dan ruimtelijk. Als we iets inzoomen, zien we dat die schuimflarden uit klonten lichtgevende materie bestaan: superclusters. Elk supercluster bestaat uit clusters en elk cluster uit afzonderlijke sterrenstelsels, zoals onze melkweg en de Andromedanevel. Elk van die sterrenstelsels bestaat uit zo'n honderd miljard sterren en één van die sterren is onze zon.

---

Wetenschappers hebben ontdekt dat de hersenen energie besparen door te voorspellen wat ze in een vertrouwde omgeving gaan waarnemen. Het brein kijkt dus, maar denkt ook vooruit. En dat is slim en energiebesparend; zo hoeven minder beelden verwerkt te worden.

Wanneer het brein iets verwacht en dat vervolgens niet aantreft, dan wordt de hersenschors twee keer zo actief en gaat het de nieuwe informatie snel verwerken.


---

Water is het bloed van de aarde.


---

Eerdere onderzoeken hebben al aangetoond dat de lichaamsgewaarwording stijgt wanneer we emotioneel worden. "Als je een emotioneel leven leidt, als je meer bewust bent van jezelf en van wat er gebeurd, dan zul je merken dat de tijd traag voorbij gaat", concludeert Wittmann.


---

Tijd en ruimte zijn geen voorwaarden waarin wij leven; het zijn gewoon methoden waarmee we denken. Albert Einstein


---

Superclusters zijn nog niet de grootst bekende structuren in het heelal. De grootste structuur die men tot nu toe heeft kunnen vaststellen is de Grote Muur (ondertussen is er een blijkbaar nog grotere muur ontdekt). Dit is een enorme wand van sterrenstelsels, waarvan ook de Lokale Supercluster deel uitmaakt. Ze wordt omgeven door enorme lege gebieden. Hiermee lijkt het heelal op een schuimbad, met lege zeepbellen omgeven door wanden van sterrenstelsels.

(http://nl.wikipedia.org/wiki/Supercluster)

---

Een van de meest verontrustende psychiatrische stoornissen is de antisociale persoonlijkheidsstoornis. Het schijnt dat 3% van alle mannen en 1% van alle vrouwen last heeft van een psychopatische of narcistische persoonlijkheid. Het zal de GW-lezer echter niet verbazen dat dit percentage in de politiek en de hogere regionen van het bedrijfsleven veel hoger ligt! Maar liefst 20% van alle managers heeft last van psychopatische trekjes! Hetzelfde percentage als we in de gevangenissen vinden. Waarom geven wij zoveel macht aan types die we normaal gesproken zullen mijden als de pest?


---

Vanaf het centrum van de Melkweg kost het licht 26.000 jaren om de Aarde te bereiken, dus wanneer astronomen het zwarte gat in de kijker hebben, zien ze gebeurtenissen die plaatsvonden toen de moderne mensen op Aarde in grotten leefden, ten tijde van de laatste ijstijd.


---

De zeven hoofdzonden zijn:

   1. Superbia (hoogmoed - hovaardigheid - ijdelheid - trots)
   2. Avaritia (hebzucht - gierigheid)
   3. Luxuria (onkuisheid - lust - wellust)
   4. Invidia (nijd - jaloezie - afgunst)
   5. Gula (onmatigheid - gulzigheid - vraatzucht)
   6. Ira (woede - toorn - wraak - gramschap )
   7. Acedia (gemakzucht - traagheid - luiheid - vadsigheid)

Superbia, de Latijnse benaming voor trots, hoogmoed of ijdelheid. Het wordt beschouwd als de ergste van de zeven zonden en eveneens de eerste: alle andere zonden komen uit superbia voort. Met superbia wordt het verlangen om belangrijker of aantrekkelijker te zijn bedoeld, of een liefde voor jezelf. Het meest bekende verhaal over trots, is het verhaal van Lucifer. De trots veroorzaakte zijn vertrek uit de hemel en zijn transformatie in Satan. Ook narcisme vloeit uit deze zonde voort.
Typerende demon: Lucifer

Avaritia, de Latijnse benaming voor hebzucht, is het verlangen naar macht, geld, rijkdom of bezittingen, met name als door het bezit van een van deze je een ander hetzelfde bezit ontzegt. De misdaden die hieruit voortkomen zijn ontrouw, verraad, omkoping en diefstal. Zij ontstaan door geweld, manipulatie of de autoriteit van de zondaar. Ook wordt simonie tot deze hoofdzonde gerekend.
Typerende demon: Mammon

Luxuria, de Latijnse benaming voor onkuisheid, lust of wellust. Beschouwd als een ongewenst derivaat voortkomend uit de voortplantingsdrift.
De bijbehorende symbolen zijn de demon Asmodeus en de dieren stier en geit.
 Typerende demon: Asmodeus

Invidia, de Latijnse benaming voor afgunst, jaloezie, nijd of woede.
Bijbehorende symbolen zijn de demon Leviathan en de dieren hond en slang.
Typerende demon: Leviathan

Gula, de Latijnse benaming voor onmatigheid, gulzigheid of vraatzucht.
Bijbehorende symbolen zijn de demon Beëlzebub en de dieren varken en beer.
Typerende demon: Beëlzebub

Ira, de Latijnse benaming voor woede, gramschap, toorn of wraak.
Bijbehorende symbolen zijn de demon Satan en de dieren beer en leeuw.
 Typerende demon: Satan

Acedia, de Latijnse benaming voor gemakzucht, traagheid, luiheid of vadsigheid.
Bijbehorende symbolen zijn de demon Belfagor en de dieren geit en ezel.
Typerende demon: Belfagor


---

Er is een fase in de ontwikkeling waar een ieder van ons zich in de baarmoeder bevond en ons hele Hart ons hele lichaam was en niets meer. Daarna kwam ons lichaam op een bepaald punt tevoorschijn uit ons Hart: onze handen, voeten, ons hoofd, etc, en het hart werd ingestopt en we werden de bekende foetus. Alleen daaraan kun je al zien dat het Hart belangrijker is dan het Brein. Het is ouder en meer onderbouwd.


---

Granulatiekorrels zijn de korrels die op de zon voorkomen op plaatsen waar de bodem niet egaal glad is.

De afzonderlijke korrels hebben middellijnen van iets meer dan een boogseconde; dat wil zeggen: in werkelijkheid zijn zij nog altijd 1000 kilometer groot.

De korrels, die een oppervlakte hebben gelijk aan die van middelgrote aardse landen, ontstaan en vergaan binnen weinige minuten. De korrels van de granulatie ontstaan als gevolg van temperatuurwisselingen in het lichtgevende oppervlak van de zon. Waarschijnlijk zijn de sterke op- en neerwaartse stromingen ook van toepassing. De temperatuur van de granulaten is tamelijk nauwkeurig gemeten. Daarbij bleek, dat ze ongeveer 300 graden minder heet zijn dan hun omgeving.


---

Everything man made you see in the world was once just a dream. Every where you look is proof that dreams come true.


---

Helemaal niks mis mee met het ego. Laat ik dat voorop stellen, want juist door de individualisatie als deeltje van het grote geheel (laat zeggen de druppel in de zee), kan de schepping zichzelf ervaren.


---

We gaan naar het einde van de Polariteit en de ideeën van Goed en Kwaad. De hele structuur van de betekenis van Goed en Kwaad, want het is veel ingewikkelder dan dat. Als je naar het idee van Goed en Kwaad kijkt, of Goed en Slecht, over welke Polariteit je ook nadenkt, heb je ook een derde. Dus waar er Heet en Koud is, is er ook Warmte. Bij Boven en Onder is er het Midden. Als je de Zon en de Aarde hebt, heb je ook de Maan. Bij Man en Vrouw heb je het Kind. Zo gaat het steeds verder. Bij tijd heb je Verleden, Heden en Toekomst. Onze ruimte heeft X, Y, Z-assen. En dit alles is een functie over hoe wij de Ene werkelijkheid interpreteren. Eén werkelijkheid verandert niet, maar ons Bewustzijn gaat veranderen en wanneer het dit doet laten we dit achter ons, we zullen dit niet meer zien. In plaats daarvan zullen we de eenheid van alle leven zien.


---

Missies als de Kepler ruimtetelescoop – die dit jaar werd gelanceerd – helpen astronomen om nog meer aardachtige exoplaneten te vinden. Sasselov verwacht dat wetenschappers de komende vijf jaar vijftig tot honderd superaardes ontdekken.

De vraag die resteert is: waarom heeft een bewoner op een superaarde nog nooit de aarde bezocht? “De aarde is een marginale planeet als het gaat om de condities om complex leven te huisvesten”, antwoordt Sasselov. “Aliens gaan waarschijnlijk eerder op zoek naar grotere superaardes.”

Een ander heikel punt is dat superaardes zwaarder zijn dan de aarde. “Het is veel moeilijker om een raket te lanceren door de zwaardere zwaartekracht”, verklaart Sasselov. “Aliens op superaardes moeten dus technologie ontwikkelen die superieur is aan onze techniek om de ruimte te verkennen.”

Daarnaast bestaan er misschien nog geen technologisch geavanceerde beschavingen. Sasselov: “Superaardes vormden zich pas recent in ons sterrenstelsel, dus de kans is aanwezig dat er slechts een paar technologisch geavanceerde beschavingen bestaan. De meeste beschavingen moeten nog komen.”


---

Etherisch’ stamt van het Griekse woord ‘aither’. Letterlijk betekent het "lucht van de hemel". De Grieken gingen ervan uit dat er een gebied is waar de aarde zijn werkzaamheid verliest en de kosmos zich laat gelden. Met ‘aither’ duidden zij de onderste laag van die kosmos aan.


Een jongetje was jarenlang diep overtuigd dat hij een lijk was, hij geraakte niet verlost van dat idee.
Hij komt bij de dokter en legt zijn probleem uit. De dokter vraagt aan het jongetje of een lijk kan bloeden.
"Neen," zei het jongetje, waarop de dokter in zijn vinger sneed en hij begon te bloeden.
Het jongetje zei: "Zie je wel, lijken bloeden toch".


---

Volgens Zeno kon Achilles in een loopwedstrijd met de schildpad deze nooit inhalen. Achilles, die een achterstand van 10 meter had op de schildpad, liep 10 keer sneller dan deze. Nu, als Achilles na 1 seconde de eerste 10 meter heeft afgelegd, dan heeft de schildpad 1 meter doorlopen. Maar als Achilles op het vertrekpunt komt van de schildpad, is deze dan al die 1 meter verder. Zo gaat het verder. Als Achilles die 1 meter aflegt, dan is de schildpad weeral 10 centimeter verderop en zo gaat het verder en verder tot in het oneindige. Met andere woorden, een achterstand blijft er steeds.

Dit toont ons de mathematische logica en onze manier van logisch denken. Maar in de praktijk zien wij dit echter enigszins anders. We weten dat Achilles de schildpad vlug ingehaald zal hebben en achter zich zal laten. Immers na 2 seconden zal Achilles reeds 20 meter afgelegd hebben en de schildpad slechts 2 meter. Is hier dan sprake van 2 soorten 'denken'? Of wat scheelt er aan die logica?